Вашківці на лоні історичної Буковини

Кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. є періодом національно-культурного відродження на українських землях. Головним його моментом було формування і пробудження національної самосвідомості, активного політичного життя і модерної української культури. Література починає відігравати провідну роль у суспільному житті освічених верств. З’являється нова плеяда молодих і видатних письменників: Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, В. Стефаник, М. Черемшина, Л. Мартович. Такі активні події на Україні не могли не зачепити Буковину. Українське національне відродження на Буковині розвивалося спершу з чималими труднощами. Початки його припадають на 60-ті рр. ХІХ ст., коли українці краю виявили вже певну організованість і вирішили захищати національні інтереси.

Важливим етапом у національному відродженні Буковини став бурхливий розвиток культурно-освітніх товариств, які групували навколо себе національносвідомі сили, не байдужі до майбутнього свого народу. Протягом певного часу в краї виникла значна кількість товариств, які займалися організацією освіти, поширенням знань у сфері музики, мистецтва, видавничої справи.

Центральним і найбільш впливовим у досліджуваний період було перше українське культурне освітнє товариство в краї “Руська Бесіда”. Його історія відобразила головні етапи становлення і розвитку українського національного руху на Буковині, ввібрала в себе ті непрості проблеми, які вирішувалися в той час.

В умовах, коли українські політичні партії на Буковині утворилися порівняно пізно, а політичних товариств було мало і діяли вони не завжди активно, саме культурно-освітні товариства склали потужну силу національного відродження, його опору і невичерпне джерело оновлення.

Першими діячами цього вагомого процесу стали Ю. Федькович та брати Воробкевичі. Вони писали народною мовою і зараз є визнаними класиками нової української літератури. Їх вплив на формування національної свідомості буковинців продовжується і до сьогодні. Такі події спричинювали появу все нових сподвижників активної діяльності у нашому краї. Це були такі відомі постаті як Є. Ярошинська, О. Маковей, О. Попович та ін.

Подібні ентузіасти з’являлися у багатьох куточках Буковини. Одним із активних осередків національного відродження стало місто Вашківці. Тут свою діяльність зосередили такі відомі особистості як З. Канюк, І. Бажанський, Т. Галіп, В. Михайлюк, М. Юрійчук, З. Колотило та ін. Оскільки Вашківці на початку XIX ст. були видавничим центром, то серед когорти активних діячів були і перші редактори газети “Промінь”: І. Карабулицький, І. Герасимович, С. Канюк та ін.

Слід відзначити, що багатьма дослідниками зроблено глибокий аналіз стосовно національного відродження на Буковині, проведено наукову розробку проблеми загалом. Але ще ніхто до сьогодні не займався ґрунтовним дослідженням історії літератури та мистецтва м. Вашківці. Варто згадати, що про дану проблему писав А. Жуковський у праці “Історія Буковини” [7]. Плідною була науково-дослідна робота М. Романюка “Українська преса Північної Буковини”[16], де автор детально аналізує майже кожне періодичне видання у нашому краї. Детально історію м. Вашківці описують історики у праці “Історія міст і сіл Української РСР. Чернівецька область”.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку літератури Буковини, мало приділено уваги вивченню літературно-мистецького життя міста Вашківці. В основі дослідження лежить пошук інформації щодо вивчення даної теми в усіх можливих джерелах.

Автор Іванчак Тетяна


© 2010-2024   Андрій Перепелиця

На верх